Kościół filialny w Miłogostowicach pw. Św. Stanisława

Kościół filialny w Miłogostowicach pw. Św. Stanisława

Kościół filialny w Miłogostowicach pw. Św. Stanisława

Kościół wzniesiony został w XV wieku. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana w XVIII i XIX wieku, a restaurowana w 1965 roku. Jest to obiekt orientowany, murowany z kamienia i cegły, w części konstrukcji szkieletowej, jednonawowy, z wieżą od zachodu. Wnętrze nawy rozdzielone jest dwoma rzędami słupów, a w nim zachowały się: gotyckie kamienne sakrementarium z kratą, późnorenesansowy, drewniany ołtarz oraz ambona. Na wieży znajduje się dzwon z 1658 roku. W zakrystii zachował się cenny mszał z 1738 roku, ze sztychami Bartłomieja Strachowskiego, w oprawie z XIX wieku.