Kościół parafialny w Rosochatej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Kościół parafialny w Rosochatej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Kościół parafialny  w Rosochatej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

W 1320 roku wspomniane są w dokumentach prawa patronackie do tego kościoła. Kościół gotycki wzniesiony został  w XIV wieku, a jego przebudowy dokonano w 1517 roku. Podczas wojny trzydziestoletniej, w 1645 roku świątynia została strawiona przez pożar. Odbudowana została około 1650 roku. Kolejne restauracje kościół przechodził w XIX wieku  i na początku XX wieku oraz w roku 1961. Od lat trzydziestych XVI wieku do 1650 roku należał do ewangelików. Jest to jednonawowa, orientowana budowla murowana na planie prostokąta z węższym wyodrębnionym prezbiterium i masywną kwadratową wieżą od strony zachodniej. We wnętrzu zachowało się dużo interesujących kamiennych elementów architektonicznych, np.  się sklepienia krzyżowo-żebrowe, malowany strop kolebkowy, a także inne elementy architektury gotyckiej (portale, maswerki w oknach). Na ścianach znajdują  się renesansowe  manierystyczne epitafia i nagrobki, w tym potężne epitafium Hansa von Schweinitz oraz Magdaleny von Stosch z 1589 roku – dzieło rzeźbiarza Caspara Bergera  z Legnicy. Kilka płyt nagrobnych zachowało się także w zewnętrznych ścianach kościoła.  Na wyposażenie kościoła składają się miedzy  innymi: renesansowa kamienna  chrzcielnica  z 1524 roku, manierystyczna  drewniana ambona z początku z 1599 roku, barokowy ołtarz główny a także gotyckie sakramentarium (tabernakulum). W murze przykościelnego cmentarza znajdują się krzyże pokutne.

 

Fot. Z.Klimczak