Kościół parafialny w Bieniowicach pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Kościół parafialny w Bieniowicach pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Kościół parafialny w Bieniowicach  pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny

Największą  atrakcją  wsi    Bieniowice   jest  Kościół   –  jeden  z  najstarszych  obiektów  zabytkowych   na  terenie  gminy  Kunice. Pierwszą późnoromańską świątynię w osadzie wzniesiono w XIII wieku,  ale w 1859 roku została ona gruntownie przebudowana przez miejscową gminę ewangelicką. Praktycznie to z wykorzystaniem fragmentów starego obiektu, wzniesiono nowy kościół w modnym wówczas stylu neogotyckim.Obecnie jest to budowla murowana na rzucie wydłużonego prostokąta
z wyodrębnionym i węższym, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. We wnętrzu świątyni zachował się ciekawy zwornik z głową św. Jana Chrzciciela. Dwuspadowe ceramiczne dachy świątyni ograniczone są w narożnikach wysokimi ozdobnymi sterczynami. Okna świątyni są o wykroju ostrołukowym. Na szczycie dachu umieszczono pokaźną sygnaturę o rzucie kwadratu. Jest ona zwieńczona bardzo smukłym hełmem. Kościół  dzisiejszy  zawiera  w  ścianach   kamienne  elementy. Za  głównym  ołtarzem  piękna,  rzeźbiona  w  kamieniu  płyta  schyłkowego  gotyku. Natomiast  po  obu  stronach  kruchty  u  wejścia  do  kościoła,  z  wejściami  od  nawy  bocznej,  są   piękne  późnorenesansowe  nagrobki  męża,  niewiasty  i  dziecka  opatrzone  zespołem  herbów.