Komunikat – likwidacja kasy w Urzędzie Gminy w Kunicach

Komunikat – likwidacja kasy w Urzędzie Gminy w Kunicach

Wójt Gminy Kunice informuje, że w wyniku zmian organizacyjnych z dniem 01 sierpnia 2019r. KASA w Urzędzie Gminy w Kunicach zostanie zlikwidowana. W związku z powyższym, od dnia 01 sierpnia 2019 r. wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Kunice można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Legnicy w Oddziale w Kunicach na rachunek bankowy o numerze :

 

PODATKI, OPŁATY SKARBOWE I POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI : 70 8649 1028 2001 0000 0228 0004

OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE : 97 8649 1028 2001 0000 0228 0003

CZYNSZ: 14 8649 1028 2003 3000 0228 0024

 

Należności można uregulować również gotówką – w kasie Banku Spółdzielczego w Legnicy O/Kunice który jest czynny we wtorki od godziny 9 do 16,a w poniedziałki środy czwartki oraz piątki od 8 do 14.
Od dokonanych wpłat Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.