Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy informuje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej podlegają rejestracji, wynika to z przepisów prawa żywnościowego.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej https://psselegnica.pis.gov.pl/ lub w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legnicy przy ul. Mickiewicza 24.