Nieodpłatna Pomoc Prawna

W dniach 24.07; 31.07 i 07.08.2019r. dyżury Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
będą pełnione w Legnickim Polu w godzinach od 1100 do 1500

ZAPISY na wizyty pod numerem telefonu: 76 72-43-400,
[opcjonalnie: e-mailem: starostwo@powiat-legnicki.eu]

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. mieszkańcy Powiatu Legnickiego, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą”, będą mogli korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji – nieodpłatna pomoc prawna