Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice

do pobrania:
Obwieszczenie