Informacja ws. szkód w uprawach spowodowanych przez suszę

Informacja ws. szkód w uprawach spowodowanych przez suszę

W związku z ogłoszeniem przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy w uprawach buraków i ziemniaków informuję, że w dniach 08-12.08.2019r.  komisja gminna przeprowadzi dodatkowe szacowanie strat u rolników posiadających ww. uprawy.

W związku z powyższym informuję wszystkich producentów rolnych, że termin przekazania do Wojewody Dolnośląskiego protokołów suszowych, zostanie przesunięty do czasu ostatecznego oszacowania szkód i wyliczenia strat w gospodarstwach rolnych.