Program „Czyste powietrze” w gminie Kunice

Program „Czyste powietrze” w gminie Kunice

Mając na uwadze poprawę dostępności funduszy zewnętrznych dla naszych mieszkańców Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie współpracy gminy w realizacji programu „Czyste powietrze”.

 

W najbliższym czasie w urzędzie Gminy Kunice powstanie punkt konsultacyjny. Pomocy w zakresie wypełniania wniosków będzie udzielał pracownik Urzędu Gminy. O terminie przyjmowania wniosków oraz udzielania informacji na temat programu będziemy Państwa na bieżąco informować.