Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Kunice przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów

Wykaz tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Kunice przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów

do pobrania:
Wykaz – tablice