Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek – obręb Spalona

Obwieszczenie Wójta Gminy Kunice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek – obręb Spalona

do pobrania:
Obwieszczenie