Program „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze”

Chcesz skorzystać z dofinansowania lub pożyczki zapoznaj się z celami programu opisanymi na stronie Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Link :
https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja

(plik pdf. pod tytułem PROGRAM PIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”)

Beneficjent, po zapoznaniu się z programem jest zobowiązany do założenia konta na stronie WFOŚ, gdzie wypełnia wniosek.
Link:
https://portal.fos.wroc.pl

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1 / 59-216 Kunice w dniach :
– wtorek 12:00 -15:30
– czwartek 9:00 – 13:00

pok. 17 lub pod numerem telefonu (76) 857-50-13 wew. 10