Nieodpłatna pomoc prawna

Mieszkańcy Gminy Kunice, spełniający warunki określone w art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), zwanej dalej „ustawą”, będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej ,której udzielać będą pracownicy kancelarii prawnej Sandry Hazner.

Pomoc ta będzie udzielana w poniedziałki (23 września, 30 września oraz 7 października od godz. 8.00 do godz.12.00) w sali narad Urzędu Gminy w Kunicach. Dyżury adwokatów odbywają się na zlecenie Powiatu Legnickiego.