Sprzątanie Świata – 18.09.2019

Sprzątanie Świata – 18.09.2019

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w udział w akcji pt.: „Sprzątanie Świata” w dniu 18.09.2019r. Akcja polegała na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem był wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, w tym przypadku dzieci ze wszystkich placówek oświatowych. Podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach, Szkoły Podstawowej im. W.S. Reymonta w Rosochatej, Szkoły Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Bieniowicach, Szkoły Podstawowej w Spalonej oraz Przedszkolu Samorządowemu „Wyspa Marzeń” w Kunicach za udział. W sprzątaniu wzięło udział około 170 dzieci ze wszystkich szkół. Miejscem, które wybraliśmy były Kunice. Po akcji było ognisko i poczęstunek.
Do zobaczenia za rok.