SZKOŁA ŻEGLARSTWA Ireneusz Leszczyński

Kursy żeglarskie, szkolenia żeglarskie, kursy motorowodne oraz szkolenia motorowodne na jeziorze w Kunicach.

Szkoła oferuje naukę żeglarstwa i uczestnictwo w kursach na patent Żeglarza Jachtowego i Sternika Motorowodnego. Kursy przeznaczone są dla osób pracujących, uczących się, chcących zdobyć umiejętność samodzielnego prowadzenia jachtów żaglowych i motorowodnych. Od kandydata na stopień Żeglarza Jachtowego i Sternika Motorowodnego wymagane jest ukończone 14 lat. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

Wszyscy uczestnicy kursu są ubezpieczeni od NNW, kadra od OC.

Szkolenia żeglarskie na patent żeglarza jachtowego

Patent Żeglarza Jachtowego uprawnia do:

– prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych
– prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm (mil morskich) od brzegu w porze dziennej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Zajęcia praktyczne odbywają się nad jeziorem w Kunicach k/Legnicy na byłym ośrodku LOK ul. Słoneczna 3.
W pierwszej fazie kursu zajęcia odbywają się na jachtach typu OMEGA, w drugie na jachcie kabinowym typu SASANKA 660 wyposażoną w silnik spalinowy (zalecenie PZŻ).

Szkolenie praktyczne trwa 64 godz. przy załogach trzyosobowych, 80 godz. przy załogach czteroosobowych. Zabezpieczenie ratownicze szkolenia. Na terenie ośrodka możliwość wynajęcia pokoi.
Istnieje możliwość indywidualnego szkolenia. Czas trwania szkolenia uzależniony jest od predyspozycji kursantów ich dyspozycyjności oraz warunków pogodowych.

Szkolenia motorowodne na patent sternika motorowodnego

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

– Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
– Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.
Szkolenia mogą mieć charakter grupowy lub indywidualny. Zapraszamy do kontaktu.

Szkółka Optymistów

Szkoła dla dzieci w wieku 6 -14 lat

Kształcimy od podstaw młodych adeptów sztuki żeglowania. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w sobotę i niedzielę od godz. 9.00
Aktualne kursy oraz szczegółowy informacje dotyczące Szkoły Żeglarstwa Ireneusz Leszczyński dostępna na stronie internetowej: www.zeglarstwo.legnica.pl