Konsultacje dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Konsultacje dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Wójt Gminy Kunice zgodnie z uchwałą nr XLIV/21/10 Rady Gminy Kunice z dnia 5 listopada 2010r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kunice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

do pobrania
Formularz konsultacji na rok 2020
Projekt uchwały do konsultacji
Skan ogłoszenia konsultacji