Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Kunice w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Miłogostowice

Zarządzenie nr 80/19 Wójta Gminy Kunice w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Miłogostowice

do pobrania:
Zarządzenie nr 80/19