Informacja dla rolników u których wystąpiła klęska suszy

Informacja dla rolników u których wystąpiła klęska suszy

Do dnia 15 listopada 2019r. będą przyjmowane wnioski udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy wraz z protokołem.

Wniosek udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy wraz z protokołem. należy złożyć w Burze Powiatowym ARiMR w Legnicy

Uwaga:Termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu

 

do pobrania:
Pomoc z PROW