Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych – X Sesja Rady Gminy w Kunicach (30.10.2019)

Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych – X Sesja Rady Gminy w Kunicach (30.10.2019)