Ogłoszenie

Urząd Gminy Kunice informuje, że na przełomie listopada i grudnia 2019r. przeprowadzone zostaną prace związane z wycinką 39 szt. drzew gatunku wierzba, topola i brzoza rosnących na terenie brzegowym Jeziora Kunickiego, na wysokości posesji ul. Słoneczna 12 – 22.

Usunięcie drzew jest konieczne ze względu na ich zły stan fitosanitarny, stwierdzony na podstawie przeprowadzonej ekspertyzy dendrologicznej. Drzewa w większości są silnie spróchniałe, posiadają ubytki wgłębne pni i naruszoną statykę, przez co stanowią zagrożenie dla przebywających w pobliżu osób oraz mienia. W miejscu usuniętych drzew, w pierwszej połowie 2020r. wykonane zostaną nowe nasadzenia.

 

Wójt Gminy Kunice
-//-
Zdzisław Tersa