Przekazujemy wynik zbiórki odpadów w Gminnych Punktach Elektroodpadów

Przekazujemy wynik zbiórki odpadów w Gminnych Punktach Elektroodpadów

Pierwszy znajduje się w sąsiedztwie:
Ośrodka Zdrowia w Kunicach przy ul. Staropolskiej 7A, drugi postawiony w 2019r. w miejscowości Spalona koło Szkoły Podstawowej.

Zebraliśmy wspólnie kolejne odpady, które nie mogą trafiać do odpadów zmieszanych (odbiór w grudniu 2019r.):

Gminny Punkt Elektroodpadów w Spalonej:

– 25,2 kg baterii
– 5 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.)
– 3,64 kg żarówek
– 3,1 kg płyt cd
– 0,39 kg zużytych tonerów

Gminny Punkt Elektroodpadów w Kunicach:

– 41,8 kg baterii
– 7,5 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.)
– 6,06 kg żarówek
– 2,7 kg płyt cd
– 1,3 kg zużytych tonerów

Podczas poprzedniego opróżnienia w 2019r. zebraliśmy tylko z Gminnego Punktu Elektroodpadów w Kunicach:

– 36,78 kg baterii
– 10,43 kg zużytego sprzętu elektronicznego małogabarytowego (takiego jak telefony, ładowarki itd.)
– 6,41 kg żarówek
– 8,59 kg płyt cd

Znowu okazało się szczególnie dużo wrzucanych jest baterii, które z uwagi na szkodliwość dla środowiska mogłyby skazić olbrzymie obszary gruntu lub wody, gdyby się tam dostały.

Jeśli przyjmiemy że jedna bateria AA tzw. „paluszek” może skazić 1m3 gruntu, a jedna bateria waży średnio 23g, wychodzi że przez czas zbiórki zebraliśmy około 2694 sztuk baterii, które nie skaziły gruntu w ilości 2694 m3, w przypadku gdyby trafiły np. z pozostałymi odpadami na składowisko odpadów.

Jest to nasz wspólny sukces w trosce o środowisko.
Zachęcamy do jeszcze większego korzystania z punktów