Katecheta z Kunickiej Szkoły Podstawowej Wolontariuszem Roku 2019

Katecheta z Kunickiej Szkoły Podstawowej Wolontariuszem Roku 2019

Dorota Skiba jest katechetą w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach oraz Przedszkolu Samorządowym WYSPA MARZEŃ w Kunicach. Poza wzorową realizacją zadań dydaktycznych jest ona osobą zaangażowaną w liczne przedsięwzięcia charytatywne. Od trzech lat organizuje kwestowanie na rzecz Fundacji Trzeciego Tysiąclecia, odwiedziny seniorów w legnickim Domu Pomocy Społecznej wraz z wystawieniem Jasełek, wspólnym kolędowaniem i słodkim poczęstunkiem dla podopiecznych. Od dwóch lat jest inicjatorem i koordynatorem udziału kunickiej szkoły w ogólnopolskiej zbiórce monet nazwanej „Ile waży św. Mikołaj?”. Jako opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, Dorota Skiba realizuje z ponad 30 uczniami klas 5-8 rozmaite inicjatywy celem gromadzenia funduszy pozwalających dofinansować coroczną majową pielgrzymkę „Szlakiem św. Jana Pawła II”.  Dwa razy w roku szkolne delegacje uczniów pod opieką Doroty Skiby uczestniczą w Dniach Papieskich  organizowanych przez legnickie TPD. Wielka aktywność Doroty Skiby została dostrzeżona przez grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Kunicach.  Szkoła i jej cała społeczność zgłosiła w październiku br. kandydaturę Doroty Skiby w konkursie Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica. Dorobek Doroty Skiby w obszarze aktywności wolontariackiej został doceniony przez jury konkursu i przesądził o jej zwycięstwie w tegorocznej edycji, ogłoszonym 6 grudnia br. podczas II Gali Wolontariatu w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Cała szkolna społeczność przyjęła z entuzjazmem wieść o zwycięstwie Doroty Skiby i razem z nagrodzoną dzieli radość z sukcesu. Gratulujemy !