Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku.

Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych w 2020 roku.

Zgodnie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcą, który
po podpisaniu umowy, będzie świadczył usługę odbioru odpadów z terenu Państwa nieruchomości będzie Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Legnicy przy ulicy Nowodworskiej 60.

Od nowego roku zmianie ulega także sposób odbioru odpadów z nieruchomości.
Prosimy o zapoznanie się z treścią załączonej ulotki.

Dodatkowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 768575322 wew. 49.

 

do pobrania:
Ulotka – zmiany w systemie odbioru odpadów