Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2020 w gminie Kunice.

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na rok 2020 w gminie Kunice.