Informacja – zbiórka pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych prowadzona przez firmę Komunalnik Sp. z o.o.

Informacja – zbiórka pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych prowadzona przez firmę Komunalnik Sp. z o.o.

Informujemy, że trwa obecnie zbiórka pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych prowadzona przez firmę Komunalnik Sp. z o.o., z którą umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów uległa zakończeniu z dniem 31 grudnia 2019 roku.

Z uwagi na fakt, że firma zbiera pojemniki poza przekazanym jej wykazem bez porozumienia z Gminą podajemy wykaz pojemników według stanu na dzień 2 stycznia 2019 roku, które stanowią własność firmy Komunalnik Sp. z o.o., prosimy o nie wydawanie pozostałych pojemników ww. firmie.

do pobrania:
Wykaz pojemników, które będzie zbierać firma Komunalnik Sp. z o.o. brązowe i żółte
Wykaz pojemników, które będzie zbierać firma Komunalnik Sp. z o.o. czarne