Zaproszenie na Bal Seniora

Zaproszenie na Bal Seniora

Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa
serdecznie zaprasza
Seniorów z Gminy Kunice

na
 BAL SENIORA

który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
 i Sportu w Kunicach ul. Słoneczna 11

w dniu 07 lutego 2020 r. (piątek)

w godzinach 18.00-22.00.

Zapewniamy:

Zimne napoje, kawę i herbatę,  ciepły poczęstunek oraz dobrą muzykę.

Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Kunicach ul. Gwarna 1,
 tel. 76/8575322 wew. 43 – Lilla Banach, e-mail:l.banach@kunice.pl

Termin zgłoszeń upływa w dniu  31.01.2020 roku