Obowiązek umieszczania tabliczki z numerem porządkowym na nieruchomościach

Obowiązek umieszczania tabliczki z numerem porządkowym na nieruchomościach

W związku z licznymi zgłoszeniami służb ratowniczych oraz firm realizujących usługi komunalne Wójt Gminy Kunice przypomina, iż   właściciele  nieruchomości są zobowiązani umieszczać na nieruchomości  w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym  oraz utrzymać je w należytym stanie technicznym. Nie wykonanie wskazanego obowiązku zgodnie z art.64 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1094) stanowi wykroczenie.