Świętujemy Złote Gody

W dniu 27 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Kunice na sali posiedzeń Rady Gminy Kunice odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz obchodziły 3 pary z gminy Kunice, którym towarzyszyli zaproszeni goście.

Aktu wręczenia medali dokonał wójt gminy Kunice – Zdzisław Tersa w asyście sekretarz gminy – Beaty Taczyńskiej – Pietruś. W części oficjalnej Szanowni Jubilaci wysłuchali życzeń, otrzymali medale i kwiaty a po części oficjalnej zaproszono Dostojnych Jubilatów wraz z gośćmi na słodki poczęstunek, toast i wspomnienia dawnych lat.

Życzymy Państwu, by Wasza miłość, która jest fundamentem Waszego związku trwała w zdrowiu jeszcze przez wiele szczęśliwych i pogodnych lat, i aby nigdy nie ustała.