Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych – XIV Sesja Rady Gminy w Kunicach (31.01.2020)

Interpelacje i zapytania oraz imienny wykaz głosowania radnych – XIV Sesja Rady Gminy w Kunicach (31.01.2020)