Ogłoszenie – Zebranie Wiejskie w Miłogostowicach

Ogłoszenie – Zebranie Wiejskie w Miłogostowicach

Zawiadamiam, że w dniu 13 lutego 2020 roku o godz. 16.30 ( w czwartek) odbędzie się Zebranie Wiejskie w Świetlicy Wiejskiej w Miłogostowicach sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa.

Porządek obrad Zebrania Wiejskiego:
1) Otwarcie Zebrania
2) Wybór przewodniczącego Zebrania
3) Wybór komisji skrutacyjnej
4) Zgłoszenie kandydatów na sołtysa
5) Wybór Sołtysa i ogłoszenie wyników głosowania
6) Zamknięcie Zebrania.
Serdecznie zapraszam do udziału w Zebraniu wszystkich mieszkańców Miłogostowic.

Wójt Gminy
Zdzisław Tersa