Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim

Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim

Na terenie powiatu legnickiego realizowany będzie Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do sieci światłowodowej.

W najbliższym czasie może pojawić u Państwa się przedstawiciel firmy Fibee. Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, telewizji online oraz innych usług internetowych.

Budowa sieci światłowodowej realizowana jest ze środków własnych FIBEE oraz dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Koszty poszczególnych usług (Internet, telewizja) uzależnione będą od wyboru dostawcy usług, którego dokonuje się indywidualnie.
Zakończenie projektu przewidywane jest na koniec 2021 roku.

Więcej informacji https://www.fibee.pl