Rozporządzenie nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dn. 20 lutego 2020 r.

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dn. 20 lutego 2020 r.

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego i złotoryjskiego.

Rozporządzenie dostępne w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego