Punkt Informacyjny Twój E-Pit

Punkt Informacyjny Twój E-Pit

w dniu 03 marca 2020 roku (wtorek)

 w  Urzędzie Gminy w Kunicach  
w Sali Konferencyjnej,   w godzinach  8.00 – 14.00 
organizowany jest
Punkt Informacyjny Twój e-Pit

W punkcie informacyjnym pracownik Urzędu Skarbowego  pomagać będzie mieszkańcom gminy Kunice w korzystaniu z usługi elektronicznego złożenia zeznania podatkowego za rok 2019 przez usługę Twój e-PIT.

UWAGA:

Jeżeli podatnik chce złożyć zenanie przez usługę Twój  e-PIT, a nie ma profilu zaufanego, powinien mieć ze sobą następujące dane:

  1.  PESEL/NIP (data urodzenia)
  2.  Kwotę przychodu , z rozliczenia za 2018 r.
  3.  Kwotę przychodu z jednej informacji od płatnika  za 2019 r.
           (np. PIT-11 od pracodawcy)
  4.  Kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty, z rozliczenia za 2018 rok.
  5.  W przypadku dzieci urodzonych w 2019 roku – nr PESEL dziecka.

 

Jeżeli podatnik otrzymał informację od organu rentowego (PIT-40A)
 i   w 2018 roku podatnik nie rozliczał się samodzielnie – należy podać kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A

lub – jeśli podatnik ma profil zaufany – dane logowania do PZ

WAŻNE

Jeżeli kwota nadpłaty/podatku do zapłaty wynosi „0” (zero) – należy zalogować się przy użyciu profilu zaufanego.
W przypadku złożenia zeznania wspólnie z małżonkiem – należy mieć dane małżonka (takie jak podane wyżej).

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Twój e-PIT