Dzień Sołtysa

okazji Dnia Sołtysa, przypadającego 11 marca, składam wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Kunice, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami i pracownikami gminy. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Kunice

 

 

Życzenia Prezydenta z okazji Dnia Sołtysa