Komunikat dotyczący odwoływania imprez masowych

Komunikat dotyczący odwoływania imprez masowych

Informacja Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu:

https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/16391,Komunikat-dotyczacy-odwolywania-imprez-masowych.html