Informacja MPK Legnica nt. wprowadzenia wakacyjnego rozkładu jazdy oraz zaprzestania sprzedaży biletów w autobusach

Informacja MPK Legnica nt. wprowadzenia wakacyjnego rozkładu jazdy oraz zaprzestania sprzedaży biletów w autobusach