Rozporządzenia MSWiA o przywróceniu tymczasowej kontroli granicznej oraz w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenia MSWiA o przywróceniu tymczasowej kontroli granicznej oraz w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
oraz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

 

do pobrania:
Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
Rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej