Informacja dot. Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Teczniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy /budowy autostrady A4 Wrocław -Krzyżowa I Studium Korytarzowego drogi ekspresowej S5 Sobótka Bolków

Informacja dot. Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Teczniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy /budowy autostrady A4 Wrocław -Krzyżowa I Studium Korytarzowego drogi ekspresowej S5 Sobótka Bolków

W związku z odwołaniem, organizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, spotkania informacyjnego ze społeczeństwem dot. Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Teczniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy /budowy autostrady A4 Wrocław -Krzyżowa I Studium Korytarzowego drogi ekspresowej S5 Sobótka Bolków zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi powyższego zagadnienia zamieszczonymi na stronie www.a4sk.pl w zakładce ,,Spotkania”.

Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości przesłania ankiety dot. planowanych wariantów przebiegu autostrady A4 Wrocław -Krzyżowa . Ankietę można pobrać ze strony  www.a4sk.pl i przesłać na adres mailowy Wykonawcy ww. opracowania :

recepcja@wyginternational.pl i adres mailowy tut. Oddziału GDDKiA :

sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl w terminie do 07.04.2020 r.

W załączeniu mapa poglądowa oraz pismo GDDKiA we Wrocławiu dotyczące przedmiotowej sprawy.

 

do pobrania:
Pismo + mapa