Informacja ws. zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Informacja ws. zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii Urząd Gminy w Kunicach ograniczył maksymalnie bezpośrednią obsługę interesantów.

Uniemożliwia to osobiste zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. , w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Gminy Kunice informujemy, że :

  • zgłoszenia kandydatów na członków komisji będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu, poniedziałek, środa, czwartek : 07.00 – 15.00, wtorek : 07.00 – 16.00, piątek : 7.00 – 14.00 na adres : Urząd Gminy Kunice, ul.Gwarna 1, 59-216 Kunice ( decyduje data wpływu do tut. Urzędu). W przypadku przesłania zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumenty w formie skanu należy przesłać na adres poczty kunice@kunice.pl ( nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny). W takim przypadku oryginały zgłoszeń należy przesłać pocztą tradycyjną na adres tut. Urzędu ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń)
  • dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie ( urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 76 8575322 oraz pod adresem e-mail : kunice@kunice.pl.

 

 

do pobrania:
Stanowisko-PKW