Nowe ograniczenia, zakazy i nakazy związane z koronawirusem

Nowe ograniczenia, zakazy i nakazy związane z koronawirusem

W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów zawierające ogłoszone 31 marca oraz wcześniej regulacje.

do pobrania:
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 31.03.2020