Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Kunice w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Kunice…

Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Kunice w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Kunice…

Zarządzenie Nr 26/20 
Wójta Gminy Kunice

w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Kunice na potrzeby zapewnienia
ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem
zakażeniem wirusem SARS CoV-2