Pomoc psychologiczna oraz informacja na temat kontaktu ze specjalistą ds. uzależnień

Pomoc psychologiczna oraz informacja na temat kontaktu ze specjalistą ds. uzależnień

Informuję, iż jedną z form udzielania pomocy dla mieszkańców gminy Kunice na potrzeby zapewnienia ochrony w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem wirusem SARS CoV-2 / Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Kunice z dnia 02 kwietnia 2020 r./ jest pomoc psychologiczna.

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy psychologa celu ustalenia sposobu i terminu  proszę o kontakt telefoniczny 76-85-75-322 wew.40 lub 607-654-993.

Osoby, które mają potrzebę skontaktowania się ze specjalistą ds. uzależnień pełniącym dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych, Współuzależnionych oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie proszone są także o kontakt telefoniczny / 76-85-75-322 wew.40 lub 607-654-993/ w celu umówienia terminu i sposobu wizyty.