Projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Drogi Mieszkańcu,

Na terenie Twojej gminy realizowany jest projekt budowy otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Sieć otwartych możliwości

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek Internet jest częścią naszego życia. Wpływa nie tylko na komunikację
i rozrywkę, ale też wspiera edukację, umożliwia pracę zdalną czy opiekę medyczną.

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w obszarach podmiejskich i wiejskich jest szczególnie trudna. Przede wszystkim, ze względu na odległości dzielące poszczególne miejscowości od głównych ośrodków miejskich, a także ze względu na rozproszoną zabudowę. Odpowiedzią na te wyzwania jest otwarta sieć światłowodowa.

Co oznacza otwarta sieć?

Otwarta sieć światłowodowa jest przykładem najlepszego sposobu wykorzystania zasobów naszej planety. Dzięki współdzieleniu jej pomiędzy dostawcami usług, przy użyciu jednego przyłącza wykonanego w Twoim domu lub mieszkaniu, możesz korzystać z oferty różnych dostawców usług telekomunikacyjnych.

ŚWIATŁOWÓD

To naprawdę proste!

Czym jest?

Włókna światłowodowe mają grubość ludzkiego włosa, a do transmisji danych wykorzystują impulsy świetlne.

Światłowód to obecnie najnowocześniejsza technologia dostarczania Internetu i innych usług telekomunikacyjnych. Budowana obecnie sieć światłowodowa w przyszłości będzie wspierała rozwój technologii w Twoim regionie.
Co to jest FTTH?

To technologia światłowód do domu (ang. Fiber-To-The-Home), która w 100% opiera się na łączach

światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do mieszkania lub domu. Takie rozwiązanie gwarantuje niezawodność i szybkość działania usług.

Co daje?

> Szybki Internet dostępny w Twoim domu i firmie

> Rozwój lokalnych ośrodków kultury i szkół

> Wzrost atrakcyjności gospodarczej regionu

> Nowe miejsca pracy

KTO REALIZUJE PROJEKT?

FIBEE jest inwestorem i beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z którego środków współfinansowana jest budowa sieci światłowodowej.

Generalni Wykonawcy i ich podwykonawcy to firmy budowlane, które odpowiadają za fizyczną budowę sieci
światłowodowej oraz odtworzenie infrastruktury naruszonej w trakcie prac.

Fiberhost jest operatorem otwartej sieci światłowodowej. Dzięki jego współpracy z wieloma dostawcami usług, możliwe będzie korzystanie z szerokiego wachlarza usług telekomunikacyjnych.

Pomóż nam zmienić Twoją okolicę

Budowa sieci światłowodowej to złożony i wymagający dużych nakładów projekt, który bez wsparcia mieszkańców nie zakończy się z sukcesem. Jesteś właścicielem nieruchomości, przez którą zaplanowano przebieg sieci światłowodowej? Wyraź zgodę na przeprowadzenie kabla pod ziemią lub na podwieszenie światłowodu na słupie. Dzięki temu będziemy w stanie dotrzeć do większej liczby mieszkańców.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kiedy rozpocznie się i zakończy budowa?

Rozpoczęcie projektu: IV kwartał 2019 roku. Zakończenie projektu: koniec 2021 roku.
W jaki sposób budowana będzie sieć światłowód?

Przewody światłowodowe zostaną poprowadzone napowietrznie na istniejącej infrastrukturze słupowej lub pod ziemią.
Jak podłącza się światłowód?

W przypadku poprowadzenia łącza pod ziemią kabel doprowadzony zostanie do granicy działki i odpowiednio zabezpieczony. W zabudowie wielorodzinnej sieć doprowadzona będzie do części wspólnej budynku i rozprowadzona w pionach z możliwością przyłączenia indywidualnych mieszkań i lokali użytkowych. W przypadku montażu przewodów światłowodowych na infrastrukturze słupowej, kabel doprowadzony zostanie do najbliższego słupa przy budynku.
W momencie zdecydowania się właściciela posesji na korzystanie z usług światłowodowych, zbudowane zostanie

przyłącze, które zakończy się w lokalu klienta.

  • Jakie koszty wiążą się z dostępem do światłowodu?

Budowa sieci światłowodowej realizowana jest ze środków własnych FIBEE oraz dotacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Koszty poszczególnych usług (Internet, telewizja) uzależnione będą od wyboru dostawcy usług, którego dokonuje się indywidualnie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Pytania dotyczące możliwości dostępu do usług światłowodowych kieruj do:

Fiberhost.

61 102 10 00

fiberhost.com

Pytania dotyczące budowy sieci oraz odtwarzania infrastruktury kieruj do:

22 247 77 01

fibee.pl