Informacja ws. ograniczenia koszenia traw

Informacja ws. ograniczenia koszenia traw

W związku z realnym zagrożeniem zjawiskiem suszy i zaleceniem skierowanym do  Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że w bieżącym roku koszenie traw na podległych Gminie Kunice terenach komunalnych zostanie ograniczone. Koszone będą głównie pobocza dróg i chodników. Zaprzestanie nadmiernego wykaszania zieleni pozwoli na zatrzymanie wilgoci w glebie i zapobiegnie erozji ziemi przeciwdziałając jej przesuszaniu.

Jednocześnie przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione i apelujemy o zaprzestanie tego typu praktyk, które podlegają karze grzywny lub ograniczenia wolności.

do pobrania
List ws. ograniczenia koszenia