Dzień Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka
składam wszystkim Druhnom i Druhom z gminy Kunice
słowa podziękowania za codzienne realizowanie zadań, za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym.
Życzę, aby ta trudna praca była dla Was źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie
niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Wójt Gminy Kunice
Zdzisław Tersa
wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Kunicach