Od 1 czerwca br wraca rehabilitacja dla mieszkańców Gminy Kunice

Od 1 czerwca br wraca rehabilitacja dla mieszkańców Gminy Kunice

29 maja br w Urzędzie Gminy w Kunicach Pan Wójt Zdzisław Tersa oraz Pan Eugeniusz Gajkowski Kierownik Ośrodka Zdrowia w Kunicach podpisali umowę na realizację programu zdrowotnego „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Kunice na lata 2020-2023”. Koszt programu zdrowotnego na lata 2020-2023 wynosi 454.000 zł. Z programu będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Kunice zameldowani na terenie gminy. Akcję informacyjno-promocyjną o programie przeprowadzi Ośrodek Zdrowia w Kunicach. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do realizatora programu.

 

Beata Taczyńska-Pietruś
Sekretarz Gminy Kunice