Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy w Kunicach od 01.06.2020

Zmiana organizacji pracy Urzędu Gminy w Kunicach od 01.06.2020

Wójt Gminy Kunice informuje, że bezpośrednia obsługa interesantów w budynku Urzędu Gminy w Kunicach możliwa będzie od 01.06.2020r. po uprzednim telefonicznym ustaleniu z pracownikiem urzędu konkretnego terminu i godziny wizyty. Interesanci przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Kunicach będą zobligowani do dezynfekcji rąk oraz stosowania się do nakazu zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub innej osłony.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.04.2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii