Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na swoją działalność

Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na swoją działalność

Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.
Zachęcamy do aktywności społecznej w tej formie!
Więcej informacji: https://bit.ly/308h8KN