Aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 czerwca 2020 r.

Aktualizacja wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 4 czerwca 2020 r.

Informujemy,, że 4 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny podpisał drugą aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3. Wytyczne te łagodzą obostrzenia dla ww. instytucji.

Czytaj więcej – wytyczne GIS (format PDF)