Ostrzeżenie meteorologiczne – wezbranie wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Ostrzeżenie meteorologiczne – wezbranie wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

miniatura

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 09:00 dnia 29.06.2020 do godz. 09:00 dnia 30.06.2020
Przebieg: W związku z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu, miejscami silnego deszczu z burzami lub burzami, w warunkach nasycenia gruntu woda, stany wody będą podnosić się, miejscami gwałtownie, w strefie wody wysokiej, powyżej stanów ostrzegawczych, szczególnie w zlewni (…) Kaczawy. Lokalnie mogą zostać przekroczone stany alarmowe.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%